Your link text

Kako da zaštite ćeliju da se ne vidi formula

Ukoliko želite da zaštitite ćeliju da se u njoj ne vidi koja je formula treba da realizujete sledeće korake:

1) Postavite status ćelije da bude hidden

Ovo radite tako što izaberete ćelije koje želite da zaključate, nakon toga odete u okviru taba Home, sekcije Styles, na opciju Format i onda iz padajućeg menija izaberete opciju Format cells… Nakon toga kliknete na tab Protection i stavite štrik na opciju hidden a isključite štrik sa opcije locked

2) Zaštitite radni list

Ovo radite tako što odete u okviru taba Home, sekcije Styles, na opciju Format i onda iz padajućeg menija izaberete opciju Protect sheet…Ukucajte lozinku i kliknite na Ok i ponovite unos lozinke i ponovo kliknite na OK.

==

Kada više ne želite da ne može da se vidi formula, jednostavno izaberite opciju Unprotect sheet koja se nalazi na istom mestu na kome je prethodno bila Protect Sheet i ponovo ukucajte lozinku