Your link text

Kako da uporedite dva tekstualna podatka uzimajući u obzir razliku između velikih i malih slova [EXACT Funkcija]

Čemu služi

Funkcija EXACT služi da uporedite dva tekstalna podatka uzimajući u obzir razliku između velikih i malih slova.

Kakav rezultat daje

Daje rezultat TRUE ako su dva tekstualna podatka jednaka, odnosno daje rezultat FALSE ukoliko se razlikuju

Sintaksa

=EXCAT (textualni_podataka_1; textualni_podatak_2)

  • textualni_podatak_1 – tekstualni podatak koji upoređujemo sa drugim tekstalnim podatkom
  • textualni_podatak_2 – tekstualni podataka koji upoređujemo sa prvim tekstlanim podatkom

Šta treba znati

  • Često se koristi u kombinaciji sa drugim funkcijama kao što je IF funkcija

Primeri korišćenja

  • Možete korisiti ovu funkciju da bi poredili različite spiskove tekstualnih podataka

Resursi za učenje Excel-a: