Your link text

Kako sumirati podatke iz tebele (SUMIF funkcija)

Čemu služi

SUMIF funkcija nam omogućava da saberemo vrednosti u ćelijama koje ispunjavaju određeni kriterijum.

Kakav rezultat daje

Daje jednu vrednost koja predstavlja sumu ćelija.

Mnogo više o ovakvoj i sličnim funkcijama možete saznati na Excel radionici koju organizujemo 13. i 14. oktobra u Hotelu Ramada u Podgorici.

=>Ostvarite pravo na specijalne bonuse registracijom do 10. oktobra.

Sintaksa

=SUMIF (opseg_kriterijuma, kriterijum; [opseg_koji_sabiramo])
  • opseg_kriterijuma – opseg u kome se nalazi kreiterijum na osnovu koga radimo sabiranje
  • kriterijum – kriterijum koji treba da ispune ćelije da bi ih sabrali
  • opseg_koji_sabiramo – opseg ćelija koje sabiramo ako ispunjavaju kriterijum

Šta treba znati

  • Kada je uslov matematički tipa veće od ili manje od i slično, mora se navesti pod znacima navoda
  • Kada se opseg u kome nalazi kriterijum i ono što sabiramo poklapaju onda ova funkcija ima samo 2 argumenta (na primer imamo opseg sa vrednostima ugovora i želimo da saberemo samo one koji su veći od 50€)

Primeri korišćenja

  • Sabrati sve prodaje napravljene u određenom gradu

Mnogo više o ovakvoj i sličnim funkcijama možete saznati na Excel radionici koju organizujemo 13. i 14. oktobra u Hotelu Ramada u Podgorici.

=>Ostvarite pravo na specijalne bonuse registracijom do 10. oktobra.