Your link text

Kako da Excel navedete na određenu adresu u radnom listu (OFFSET funkcija)

Čemu služi

Funkcija OFFSET daje referencu ćelije ili opsega, odnosno ide na određenu ćeliju na način što određujemo početnu tačku, broj redova i kolona koliko treba da se pomerimo te visinu i širinu opsega.

Kakav rezultat daje

Daje referncu ćelije ili opsega koja je pomerena u odnosu na početku tačku.

Sintaksa

=OFFSET(početna_tačka; broj redova; broj_kolona; [visina_opsega]; [širina_opsega])
 • početna tačka – ćelija ili referenca u odnosu na koju određujemo položaj odredišne ćelije ili opsega
 • broj redova – broj redova koji treba da se pomerimo u odnosu na referentnu ćeliju ili opseg
 • broj kolona – broj kolona koji treba da sepomerimo u odnosu na referentnu ćeliju ili opseg
 • visina_opsega – broj redova koji sadrži opseg
 • širina_opsega – broj kolona koji sadrži opseg

Šta treba znati

 • broj redova i broj kolona se može dati i kao negativan. Ako idemo ka gore i ka levo u odnosu na referentnu ćeliju onda ide negativan predznak ispred broja redova i broja kolona
 • OFFSETT se stalno preračunava čim se dogodi neka promena u radnom listu
 • OFFSET će dati grešku #REF! ako smo dali koordinate koje su izvan opsega radnog lista
 • Kada se ne navede visina_opsega i širina_opsega uzima se visina i širina početne tačke
 • Često se koristi u kombinaciji sa drugim funkcijama

Primeri korišćenja

 • Želimo da izračunamo prosečnu prodaju za poslednjih 6 meseci i ta svaku put kada unesemo novi mesec

Želite da redovno dobijate besplatno ovakve video treninge, savete i razne vrste eskraćenica? Prijavite se i primajte jednom nedeljno Excel magazin u vaš Inbox.