Your link text

Kako odštampati komentare koji se nalaze u radnom listu

Da bi odštamapali komentare koji se nalaze u radnom listu treba da realizujemo sledeće korake:

1) Otvoriti meni za pripremu izgleda stranice za štampu

Ovaj meni se nalazi u okviru Tab-a Page Layout, sekcije Page setup, pa kliknemo na strelicu koja se nalazi u donjem desnom uglu kako bi otvorili meni.

2) Izabrati deo menija gde podešavamo izgled radnog lista za štampu

Sada treba kliknuti na tab Sheet koji je poslednji od tabova koji možemo da izaberemo.

3) Aktivirati opciju za štampanje komentara

U okviru dela print, koji se nalazi u srednjem delu prozora, iz padajućeg menija Comments: izabrati opciju As displayed on sheet.

*****

Kada sada odete na Print Preview videćete da će komentar biti odštampan.