Your link text

CONVERT Funkcija

Čemu služi

Funkcija CONVERT pretvara broj iz jedne merne jedinice u drugu. Na primer, Farenhajte u Celzijuse.

Kakav rezultat daje

Broj pretvoren iz jedne merne jedinice u drugu.

Sintaksa

=CONVERT (broj, iz_jedinice, u_jedinicu)

  • broj – broj koji pretvaramo iz jedne merne jedinice u drugu
  • iz_jedinice – jedinica u kojoj je inicijalno naveden broj
  • u_jedinicu – jedinica u koju želimo da pretvorimo navedeni broj

Šta treba znati

  • Postoji veliki broj različitih vrsta jedinica iz kojih se i u koje se mogu pretvarati brojevi kao što su: težina, razdaljina, vreme, pritisak, energija i druge.

Primeri korišćenja

  • Može biti korisna ukoliko je potrebno pretvoriti rezultate koje smo dobili u jednoj mernoj jedinici u drugu mernu jedinicu.

Želite da redovno dobijate besplatno video treninge, savete i razne vrste skraćenica iz Excel-a?