Your link text

Pomeri se jedan ekran ka dole

Windows skraćenica
PgDn

Pomera trenutni izbor jedna ekran ka dole. Zavisno od broja redova koji je trenutno vidljiv na ekranu, ovom komandom će se pomeriti najviše isti taj broj redova na dole.