Your link text

Kako da izdvojite delove iz datuma kao što su dan, godina ili dan u nedelji

Mogućnost da se izdvojiti određeni deo datuma može da bude vrlo korisna. Na primer, možda budete imali potrebu da izdvojite sve zapise koji se odnose na jedan dan u određenom mesecu.

U takvim situacijama verovatno će biti potrebno da izdvojite mesec i određeni dan iz datuma koji je upisan.

Da biste ovo uradili treba da koristite sledeće funkcije:

YEAR: Izdvaja godinu iz datuma

MONTH: Izdvaja mesec iz datuma

DAY: Izdavaja dan iz datuma

WEEKDAY: Vraća vrednost rednog broja dana u okvoru nedelje

WEEKNUM: Vraća vrednost koja odgovara rednom broju nedelje u godini.

U našem primeru smo koristili sve ove funkcije da bi izvukli prethodno navedene vrednosti iz datuma 26.7.2019:

U ćeliji F7 smo uneli: =YEAR(E5) da bi dobili godinu

U ćeliji F8 smo uneli: =MONT(E5) da bi dobili mesec

U ćeliji F9 smo uneli: =DAY(E5) da bi dobili dan

U ćeliji F10 smo uneli: =WEEKDAY(E5) da bi dobili redni broj dana u nedelji. Ovde valja obratiti pažnju da Excel u podrazumevanoj verziji ove funkcije počinje sa nedeljom kao rednim brojem 1 tako da u našem primeru dobijamo 6 što u tom slučaju odgovara petku.

U ćeliji F11 smo uneli: =WEEKNUM(E5) da bi redni broj nedelje u godini

Učite Excel sa nama