Your link text

Prikaži “Go To”meni

Windows skraćenica
Ctrl + G

Go To meni omogućava da pristupimo određenom opsegu ćelije kome smo dali ime ili da odemo na određenu adresu. Takođe, ovaj meni ima i dugme za specijalne opcije koje omogućavaju da se izaberu ćelije po određenim kriterijumima kao što su ćelije koje sadrže formule, prazne ćelije i slično. Takođe se može koristiti i skraćenica sa tastature F5.