Your link text

Kako da podelite tekst iz jedne ćelije u više ćelija koristeći formule

U našem primeru imamo kolonu u kojoj se nalaze imena i prezimena i želim da ih podelim u dve kolone: ime i prezime

Ovo možemo da uradimo na različite načine: – Text to Column – Power Query – Formulama Mi ćemo ovde raditi pomoću formula.

Izdvajanje imena iz tekstualnog podatka Prvo što ćemo uraditi jeste da izdvojimo ime iz ćelije. Da bismo izdvojili ime iz ćelije potrebno je da koristimo 2 funkcije: Left Search Ideja je da pomoću LEFT funkcije izdvojimo sve karaktere koji se nalaze u imenu, a to su svi karakteri do znaka “razmak” u našem tekstualnom podatku koji se sastoji iz imena i prezimena. Sada ostaje da vidimo na koji način ćemo odrediti gde se nalazi znak ” ” u svakom od tekstualnih podataka. Ovo ćemo uraditi pomoću SEARCH funkcije koja nam omogućava da pronađemo redni broj određenom znaka u tekstualnom podatku. U našem primeru u ćeliji B2 imamo podatak Božidar Ivanović. Ukoliko bismo primenili SEARCH funkciju na ćeliju B2 dobili bismo sledeće: =SEARCH(” “,B2) Rezultat bi u ovom slučaju bio broj 8, jer se znak ” ” nalazi na osmom mestu u tekstualnom podatku. Međutim nama funkcija LEFT treba da izdvoji prvih 7 karaktera u ovom slučaju a ne prvih 8 jer bi u tom slučaju obuhvatila i znak ” “. Ukoliko želimo da nam za naš primer funkcija izdvoji ime, u ćeliji C2 treba da unesemo sledeće: =LEFT(B2,SEARCH(” “,B2)-1) Dakle, potrebno je da umanjimo za jedan vrednost koju nam daje SEARCH funkcija kako bismo izdvojili samo ime iz tekstualnog podatka.

Izdvajanje prezimena iz tekstualnog podatka Sledeće što treba da uradimo jeste da izdvojimo prezime. Da bismo izdvojili prezime potrebno je da koristimo 3 funkcije: RIGHT LEN SEARCH Ideja je da pomoću RIGHT funkcije izdvojimo sve karaktere koji se nalaze iza znaka ” ” u svakom od tekstualnih podataka.Ovo ćemo uraditi kombinacijom LEN funkcije i SEARCH funkcije. Pomoću kombinacije ove dve funkcije moći ćemo da dobijemo tačan broj karaktera koji odgovara prezimenu u tekstualnom podatku tako što ćemo od ukupnog broja karaktera koji se nalazi u tekstualnom podatku koje ćemo dobiti LEN funkcijom oduzeti broj karaktera koji se nalazi u tekstualnom podatku od početka do znaka ” ” što ćemo dobiiti SEARCH funkcijom. Ukoliko bismo primenili funkciju LEN na našem primeru u ćeliji B2 i podatak Božidar Ivanović dobili bismo sledeće: =LEN(B2) Rezultat bi bio 16 u ovom slučaju. Kada bismo sada primenili funkciju SEARCH na ćeliju B2 dobili bismo sledeće: Rezultat bi u ovom slučaju bio broj 8, jer se znak ” ” nalazi na osmom mestu u tekstualnom podatku. Kombinacija ove dve funkcije zajedno sa RIGHT funkcijom će nam dati prezime iz tekstualnog podatka: Ukoliko želimo da nam za naš primer funkcija izdvoji RIGHT izdvoji prezime, u ćeliji D2 treba da unesemo sledeće: =RIGHT(B2,LEN(B2)-SEARCH(” “,B2))SHOW LESS

Nastavite učenje sa nama