Your link text

Kako spojiti više tekstualnih ćelija u jednu odvajajući ih određenim znakom (Funkcija TEXTJOIN)

Čemu služi

TEXTJOIN služi da spojimo opseg tekstualnih podatak u jednu ćeliju pri čemu možemo zadati odgovarajući znak kojim ih razdvajamo što može biti prazan karakter, zarez i slično.

Kakav rezultat daje

Daje tekstualni podatak u ćeliji spajajući tekstualne podatke u više ćelija i odvajajući ih određenim znakom koji zadamo.

Sintaksa

=TEXTJOIN (znak_za_odvajanje; ignorisnje_prazne_ćelije;text_1;[text_2])
  • znak_za_odvajanje – znak kojim se odvajaju textualni podaci u ćeliji
  • ignorisanje_prazne_ćelije – da li da se ignoriše prazna ćelija ili ne
  • text_1 – prvi tekstualni podatak ili opseg
  • text_2 – drugi tekstualni podatak ili opseg [opciono]

Šta treba znati

  • Za razliku od CONCATENATE funkcije dozvoljava da se izabere opseg ćelija i odredi znak za njegovo odvajanje.
  • Nova funkcija uvedena od Excel-a 2016

Primeri korišćenja

  • Odvojiti brojčani podatak od tekstualnog (koristi se u kombinaciji sa drugim funkcijama kao što je INDIRECT