Your link text

Kako izračunati raspodelu vrednosti prema određenim graničnim vrednostima (FREQUENCY funkcija)

Čemu služi

FREQUENCY izračunava koliko se često pojavljavljuju vrednosti unutar određenih graničnih opsega i daje vetikalni niz brojeva.

Kakav rezultat daje

Daje zbirni pregled koji pokazuje koliko se često pojavljuju određene vrednosti u nekom opsegu koji odredimo. Može se reći da ova funkcija daje za rezultat tabelarni pregled.

Sintaksa

=Frequency(opseg_podataka; granice_intervala)
  • opseg_podataka – podaci za koje želimo da odredimo učestalost pojavljivanja
  • granice_intervala – gornja granična vrednost intervala u okvira koga želimo da izračunamo učestalost)

Šta treba znati

  • Funkcija FREQUENCY daje kao rezultat vertikalni niz podataka i zbog toga se mora uneti sa Ctrl+Shift+Enter, odnosno kao funkcija niza
  • Funkcija uvek vraća niz sa jednom više vrednošću od poslednje granične vrednosti
  • Za svaku od graničnih vrednosti se daje učestalost iz opsega podataka za koji to želimo da izračunamo, izuzimajući vrednosti koje ulaze u prethodne granične vrednosti

Primeri korišćenja

  • Izračunati raspoedelu broja bodova koji su dobili studenti na ispitu