Your link text

Kako izračunati koliko ima minuta između 2 vremenska trenutka

 

U današnjem videu vam objašnjavamo kako možete izračunati koliko ima minuta između 2 vremenska trenutka. Ovo može da Vam zvuči vrlo jednostavno za izračunati, ali je ipak potrebno malo modifikovati način na koji se formatira ćelija sa vremenom.

Imamo situaciju gde želimo da izračunamo koliko ima minuta između sledećih vremenskih trenutaka:

Da bi ovo izračunali treba da jednostavno oduzmemo krajnji vremenski trenutak od početnog koristeću formulu za oduzimanje:

Međutim, kada to uradimo Excel oduzme ceo broj sati i prikaže preostalo broj minuta:

Zbog toga je potrebno da podesimo format u ćelijama gde želimo da nam se prikaže broj minuta tako što ćemo otići na Custom i format mm:ss malo promeniti tako što ćemo dodati vitičaste zagrade ispred i iza mm, odnosno novi format će izgledati [mm]:ss. Kada smo to završili pritisnemo OK.

I onda će se videte ukupni broj minuta, što smo i želeli.