Your link text

Kako proveriti da li je broj paran [ISEVEN funkcija]

Čemu služi

Funkcija ISEVEN proverava da li je broj paran.

Kakav rezultat daje

Daje rezultat TRUE ako je broj paran, odnosno rezultat FALSE ako je broj neparan.

Sintaksa

=ISEROR (broj)

  • broj – broj koji proveravamo da li je paran

Šta treba znati

  • Ukoliko se primeni ISEVEN na tekstualni podatak daće informaciju o grešci #VALUE

Primeri korišćenja

  • Može se koristiti za uslovno formatiranje da bi označili svaki drugi red

Resursi za učenje Excel-a: