Your link text

Kako da zaokružite broj na tačno određeni broj decimala [ROUND Funkcija]



Čemu služi

Funkcija ROUND nam služi da broj zaokružimo na tačno određeni broj decimala. Može zaokruživati na levu i na desnu stranu u odnosu na decimalni znak.

Kakav rezultat daje

Daje broj koji je zaokružen na određeni broj decimala.

Sintaksa

=ROUND (broj; broj_decimala)

  • broj – broj koji zaokružujemo na tačno određeni broj decimala
  • broj_decimala – broj decimala na koliko zaokružujemo broj

Šta treba znati

  • Ova funkcija brojeve od 1 do 4 zaokružuje na dole, a brojeve od 5 do 9 zaokružuje ka gore
  • Ako je broj_decimala veći od nule, broj se zaokružuje na određeni broj decimala ka desno od decimalnog znaka
  • Ako je broj_decimala manji od nule, broj se zaokružuje na određeni broj decimala ka levo od decimalnog znaka
  • Ako je broj_decimala jedna nuli, zaokružuje na najbliži ceo broj

Primeri korišćenja

  • Možete koristiti ovu funkciju da bi zaokružili decimalne brojeve kod određenih izveštaja gde nisu važne decimale

Resursi za korišćenje Excel-a