Your link text

Pomeri se jedan ekran ka levo

Pomeri se jedan ekran ka levo
Windows skraćenica
Alt + PgUp

Koristite ovu skraćenicu da bi se brže kretali kroz radni list. Posebno je korisna kada imate velike radni listove sa više stotina redova ili kolona.