Your link text

Kako da pronađete na kome se mestu u tekstualnom podatku nalazi određeni karakter ili određeni niz karaktera [FIND funkcija]

Čemu služi

Funkcija FIND vraća poziciju (u formi broja) tekstualnog karaktera u okviru nekog tekstualnog podatka.

Kakav rezultat daje

Broj koji predstavlja lokaciju tekstualnog karaktera u okviru nekog tekstualnog podatka.

Sintaksa

=FIND(tekst_koji_tražimo, tekst_u_okviru_koga_tražimo,[mesto_od_koga_tražimo])

  • tekst_koji_tražimo – Tekst koji tražimo
  • tekst_u_okviru_koga_tražimo – Tekst u okviru koga tražimo
  • [mesto_od_koga_tražimo] – Opcioni, pozicija u okviru teksta u kome tražimo od koje počinjemo da tražimo. Ukoliko se ne navede podrazumeva se da počinjema od prvog karaktera

Šta treba znati

  • Ukoliko ne pronađe podatak daje grešku #value
  • Zaustavlja se kada nađe prvi karakter
  • Razlikuje velika i mala slova

Kada god ste spremni, možete nastaviti učenje Excel-a sa nama na neki do sledećih načina: