Your link text

Kako da formatirate broj u tekst

Nekada ćete želeti da kreirate izveštaj u kome će biti potrebno da spojite tekst sa brojevima.

U našem primeru iznad imamo kolonu u kojima se nalaze imena predstavnika prodaje i kolonu u kojima se nalaze njihovi realizovani iznosi.

Sada želimo da u jednu ćeliju unesemo ime predstavnika prodaje i realizovani iznos prodaje.

Na primer: Ivana: 100€

Problem nastaje kada spojimo ova dva podatka pomoću funkcionalnosti & što se ne prenese format za novac. Odnosno kada u ćeliji E6 unesemo formulu:

=B6&”:”&” “&C6

Kada ovo uradimo dobijamo sledeći rezultat:

Ivana: 100

Da bi ovo korigovali, umesto vrednosti ćelije C6 koristićemo funkciju TEXT, tako da će sada u ćeliji E6 biti formula:

= B6&”:”&” “&TEXT(C6,”000€”)

Funkcije koje smo koristili:

  • &
  • TEXT

Prijavite se na naše Excel radionice: