Your link text

[Excel za početnike] #1. modul – Šta je MS Excel, čemu služi i kako izgleda radno okruženje

 • Lekcija #1. – Šta je Excel i čemu služi
  • Tabelarni program za različite namene
   • Realizovanje proračuna
   • Kreiranje listi i dijagrama
   • Analiziranje informacija
   • Organizovanje informacija
   • Praćenje finansijskih podataka i mnogo toga drugog
  • Svaki Excel dokument se sastoji iz jednog ili više radnih listova
  • Ovih radnih listova može biti neograničeno
  • Celokupni rad u Excel-u se obavlja u radnim listovima
  • Neograničemn broj radnih listova
  • Dokument se snima u .xlsx formatu nakon 2007. godine a pre toga u .xlsx formatu
  • Svaki radni list se sastoji od redova kolona
  • U preseku određenog reda i kolone se nalazi ćelija koja ima svoju koordinatu, odnosno jedinstvenu adresu
  • Redovi su označeni brojevima, kolone su označene slovima
  • 1.000.000 redova i 65.000 kolona
  • U Excelu se mogu čuvati različite vrste podatka
  • Može biti koristan za razne stvari u svakodnevnom životu
  • Moćan i fleksibilan alat pomogu kojeg možemo: lista za kupovinu, mesečni budžet, finansijska dokumenta, analizirati veliku količinu podataka u samo nekoliko sekundi
 • Lekcija #2. – Radno okruženje
  • Postoji dosta različitih delova
  • Radni listovi koji čine dokument su složeni u tabove dole
  • Sve radimo u radnom listu
  • Desno i dole se nalazi alat za skrolovanje
  • Kada izaberemo jednu ili više ćelija oni čine izabrani opseg
  • Na vrhu postoji nešto što se zove Quick Access Toolbar, gde možemo smestiti razne komande koje često koristimo
  • Iznad radnog dela se nalazi traka. Unutar trake su smeštene sve komande.
  • Traka je izdeljena tabovima. Tabovi su podeljeni na sekcije. Tabovi su grupe povezanih komandi.
  • Između radnog prostora i trake se nalaze Name box i Formula bar.
  • Name box nam služi da vidimo gde se trenutno nalazi kursor, da brzo dođemo do neke ćelije ali i da nazovemo opseg ćelija nekim imenom
  • Formula bar na msluži da unesemo i izmenimo podatke u ćeliju, ali i da unosimo formule i funkcije.
  • Na dnu se nalazi statusna traka koja sadrži razne korisne informcije kao što je statusna informacija, te razne informacije o opsegu koji smo izabrali kao što je zbir, prosek koliko ima članova i slično
  • Pored osnovnog pogled na radni list postoji još dva pogleda print preview i page brake preview
  • U donjem desnom uglu se nalazi Zoom slider
  • Pored svega ovoga imamo i desno miša koje nam daje meni koji zavisi od toga šta smo izabrali
 • Lekcija #3. – Traka
  • Traku možemo tretirati kao neku vrstu velikog toolbara
  • Sve komande se nalaze na traci
  • Traka je podeljena na tabove, a tabovi su podeljeni u sekcije
  • Kada ima više komandi nego što može da se prikaže, onda imamo strelicu u donjem desnom uglu koja nam daje dodatni meni
  • Kada pređemo preko bilo koje ikonice dobijam više informacija o komandi kao i koja je skraćenica sa tastature za tu komandu
  • File ili backstage view sadrži razne komande za upravljanje dokumentom
  • Home – najčešće korišćenje komande kao što su komandeza fromatiranje, sortiranje, sabiranje i slično
  • Insert – služi za ubacivanje raznih stvari: dijagrami, pivot tabele, tabele, simboli, slike
  • Page layout – tema, štampanje, upravljanje objektima
  • Formulas – Funkcije, imena opsega, trouble shooting, kalkulacije
  • Data – Unso spoljašnjih podataka, sortiranje/filtriranje, upravljanje podacima, outlining
  • Review – Provera pravopisa (engleski), komentari, zaštita radnog lista, deljenje, praćenje promena
  • View – Menjanje između pogleda na dokument, uključivanje isključivanje određenih stvari koje vidimo na radnom listu
  • Help – Razne dodatne informacije koje nam mogu pomoći u radu sa Excelom
  • Kada kliknemo desnim dugmetom miša pojavljuje se dodatni meni u zavisnosti od toga šta se trenutno dešava
  • Kada izaberemo nešto na radnom listu može da se pojavi i dodatni meni u traci. Na primer ako izaberemo dijagram ili smart art ili tabelu i sličnu. Obično piše Tools.

Nastavite učenje sa nama