Your link text

[Excel za početnike] #2. modul – Započnite sa radom u Excel-u

 • Lekcija #1. – Napravite novi radni list
  • Postoji 3 načina da otvorimo novi dokument
  • Kada startujemo Excel otvori se novi dokument
  • Postoji nekoliko načina da otvorimo novi radni list:Idemo na File/New/Blank ili izaberemo neki do šablona
  • Kada kliknemo na Blank otvorimo novi prazan dokument
  • Možemo koristiti i skraćenicu Ctrl+N
  • Možemo da idemo i na QAT i onda da izabereno New
  • Ukoliko želimo da zatvorimo dokument, kliknemo na x
  • Ctrl + W je skraćenica za zatvaranje radnog lista
  • Ako nismo ništa menjali Excel nas neće pitati da li želimo da snimimo dokument
 • Lekcija #2. – Snimite dokument u Excel-u
  • Kada napravimo promene u dokumentu, treba da snimimo te promene i da steknemo naviku to da radimo da ne bi izgubili ono što smo radili
  • Ovo opet možemo uraditi na nekoliko načina:QAT/Save
  • Kada kliknemo da prvi put snimimo dokument pojavi se prozor. U okviru tog prozora biramo lokaciju na kojoj ćemo snimiti dokument kao i naziv dokumenta. Kada snimimo dokument pod nekim imenom to ime se pojavi na vrhu dokumenta.
  • Ctrl + Save
  • File/Save mada ovo nije baš usput i ne koristi se mnogo
  • Ukoliko želimo da snimimo kopiju dokumenta pod novim imenom idemo na Save As. Onda će se pojaviti prozor gde ponovo određujemo lokaciju u ime dokumenta. Kada snimimo onda radimo u novom dokumentu.
 • Lekcija #3. – Krećite se kroz dokumentKako da znamo gde se trenutno nalazimoU kojem smo dokumentu znamo po tome što piše kako se zove na vrhu
  • Pregled radnih listova koje postoje u dokumentu se nalazi na dnu a onaj u kome se trenutno nalazimo je označen belom bojom
  • Sva dokumenta imaju najmanje 1 radni list
  • Krećemo se kroz radni list tako što kliknemo na neki ili idemo sa Ctrl+PgUp ka levo ili Ctrl+ PgDn ka desno
  • Gde nam se trenutno nalazi kursor možemo da vidimo u Name Box-u. Ova adresa se zove aktivna ćelija.
  • Ako nismo sigurno gde smo možemo kliknuti na neki od kursora i onda će se on pomeriti za jedno mesto u neku od strana ionda ćemo znati gde se nalazimo
  • Ctrl+Home nas dovodi u A1
  • Kada želimo da pređemo u neki drugi dokument možemo da kliknemo na View/Switch Window
  • Ctrl+Home nam isto pomaže da se krećemo kroz razna otvorena dokumenta
  • Ctrl+Shift+Tab krećemo se u drugom pravcu
 • Lekcija #4. – Poništite ili ponovo uradite komandu
  • Excel ima moćan način da se prate promene, tako da se mogu poništiti ako je potrebno
  • Undo Ctrl+Z
  • Redo Ctrl+Y
  • Kada radimo Excel prati sve naše komande tako da mogu da se ponište
  • Kada kliknemo na Undo poništava se poslednja komanda
  • Ako se predomislimo može Redo
  • Excel pamti poslednjih 100 komandi
  • Excel prati sve promene i označava ih
  • Kada pređemo preko undo/redo dobijamo opis komande koja će se poništiti ili ponovo uraditi
  • Kada kliknemo na strelice videćemo spisak poslednjih komandi i onda možemo da uradimo višestruki Undo/Redo
  • Izaberemo nekoliko i onda ih poništimo
  • Pamti promene dok god ne ugasimo dokument. Dakle kada ga snimimo i dalje pamti promene dok god se ne ugasi.

Nastavite učenje sa nama